نوشته‌ها

نکات مهم در مورد خرید خودروی دست دوم

کارشناسی اتومبیل در محل

در هنگام خرید خودروی دست دوم نکات بسیار مهمی وجود دارد که به صورت خلاصه به ۱۴ مورد از مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:

۱- بررسی کنید که خودرو مشکل سند نداشته باشد و سند به نام فروشنده باشد و تمام اسناد مالکیت خودرو را به کمک فردی متخصص بررسی کنید.

۲- قولنامه خرید به صورت بنگاهی تنظیم شود و در غیر اینصورت، حداقل دو نفر شاهد قولنامه را امضاء نمایند.

۳- در قولنامه صراحتا مشخص کنید که عوارض و مالیات‌ها را فروشنده پرداخت خواهد نمود.

۴- پرداخت تمامی جرائم و خلافی‌های خودرو توسط فروشنده و دریافت برگ عدم خلافی در قولنامه آورده شود.

۵- در قولنامه ذکر کنید که فروشنده خودرو را به نام خریدار خواهد کرد.

۶- کارت و بیمه نامه خودرو را از فروشنده تحویل بگیرید.

۷- دقت کنید که پلاک خودرو از نوع جدید باشد و از انواع پلاک قدیمی نباشد.

۸- از خرید خودرو در شب و زیر نور چراغ خودداری نمائید. خودرو را حتما در روز روشن ببینید.

۹- دقت کنید لوازم جانبی خودرو مانند جک و آچار چرخ و زاپاس در خودرو موجود باشد.

۱۰- در مورد ضبط صوت و لوازم الحاقی جانبی با فروشنده توافق کرده و تمام توافقات را در قولنامه وارد کنید.

۱۱- دقت کنید کارت سوخت دریافتی مربوط به خودروی مورد معامله باشد و کارت دیگری را تحویل نگیرید.

۱۲- حداقل ده درصد از مبلغ خرید خودرو را در زمان به نام کردن خودرو پرداخت نمائید.

۱۳- برای عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند در دفترخانه، مبلغ مناسبی را برای وجه التزام در قرارداد ذکر کنید.

۱۴- دفترخانه ای را برای انتقال سند در قرارداد ذکر کنید و در روز مقرر با در دست داشتن الباقی بهای خودرو از اول صبح در دفترخانه حاضر شوید و اگر فروشنده در دفترخانه حاضر نشد از دفترخانه گواهی عدم حضور فروشنده را بگیرید چرا که برای دادگاه حتما به آن نیاز دارید.

نکات مهم در مورد خرید خودروی دست دوم

نکات مهم در مورد خرید خودروی دست دوم